Giv dit bed masser af næring på miljøvenlig vis med kompost

Jordforbedringsmidler er der talrige af, hvor spagnum, topdressing og højbedsmuld blot er tre slags, hvis brug er udbredte herhjemme. Når talen falder på jordforbedring, skal varmebehandlet kompost dog ikke overses. For ønsker du et ukrudtsfrit bed, og at kunne sprede dit forbedringsmiddel uden risiko for at kontaminere dit bed, så er den varmebehandlede kompost det middel, du bør anvende.

Undgå ukrudt med den varmebehandlede kompost

Ved varmebehandling af kompost bevarer du de organiske forbindelser, kompost byder på, som dit beds planter vil kunne nyde godt af. Men: Du får kompost, som ukrudt ikke spirer fra, da ukrudtsfrø bliver dræbt ved varmebehandlingen. Ikke at varmebehandlet kompost gør, at det er umuligt for noget ukrudt at gro i bedet, men ukrudtet skal så komme udefra – det kommer ikke fra komposten.

Et miljøvenligt alternativ til at bruge spagnum

Varmebehandlet kompost er et miljømæssigt alternativ til fx spagnum, der graves op fra moser. Når det er tilfældet, skyldes det, at komposten er fra planter, der ikke er nær så gamle som spagnummet, så hvor spagnum ved sin forrådnelse sætter CO2 fra den fjerne fortid i omløb, frigiver komposten CO2, der for nyligt var i atmosfæren. Og brug af kompost kan nemt overflødiggøre brug af spagnum.

Kompost er et supplement til muld

Vigtigt at vide om brugen af kompost er selvfølgelig, at midlet ikke kan erstatte brugen af muld ude i dit bed. Kompost, varmebehandlet eller ej, er et supplement til det at sprede jord i bedet. Kompost sørger for, at der vedbliver at være næring i form af humus, så bedets planter kan få byggestenene, der er behov for. At sprede kompost, der formulder, kan også bidrage til at give lav pH-værdi i bedet.

Kompost bidrager til surbundsbedets lave pH-værdi

Lav pH-værdi i bedet er nøglen til det gode surbundsbed, hvor rododendroner, stauder, efterårslyng, tyttebær, hortensia og lignende surbundsplanter kan trives. Vigtigt er det dog, at du passer på med ikke at kombinere visse jordforbedringsmidler med gødning, da gødning hurtigt gør bedets jordbund mere sur, og surheden hurtigt kan blive for stor. Varmebehandlet kompost kan være nok i sig selv.

Varmebehandlet kompost har lang levetid

Af egenskaber ved varmebehandlet kompost, der adskiller den fra mange andre midler til forbedring af jord i din haves bede, kan den lange ”levetid” ved den varmebehandlede kompost nævnes. For den er forholdsvist lang tid om at gå i forrådnelse, så næring bliver udleveret til jorden over lang tid.

Ikke at du kan gå i årevis uden at skulle give bedet ny næring, men du kan vente lidt længere.

Spred komposten mellem jordlag

Hvordan spreder du så kompost i haven? Godt er det at sprede komposten mellem jordlag, da du ved at gøre det sikrer, at næring bliver tilføjet både temmelig hurtigt og over tid. For komposten formulder nemlig i forskellige hastigheder, alt efter hvilket jordlag den er gravet ned i. Øverst (oven på jorden) går hele processen hurtigst, da der er mest adgang til ilt her, som kan sætte skub i tingene.